Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Obecní úřad

Veřejná vyhláška – územní plán Středokluky

Autor: Referentka | 15.9.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Veřejná vyhláška – územní plán Středokluky

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Středokluky, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 54 stavebního zákona a části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydalo dne 31.8.2022 svým […]

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí – neznámý vlastník

Autor: Referentka | 14.9.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí – neznámý vlastník

Autor: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Typ: Oznámení Druh: aktualizovaný seznam Dotčené k.ú.: Středokluky Datum oznámení: 14.9.2022

Donáška volební urny – volby do zastupitelstva obce a senátu

Autor: Referentka | 9.9.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Donáška volební urny – volby do zastupitelstva obce a senátu

Vážení občané, okrsková volební komise ve spolupráci s obecním úřadem ve Středoklukách nabízí dovoz volební urny pro volby do zastupitelstva obce a do 1/3 senátu k Vašemu domu. Uvědomujeme si, že ne pro každého je místo určené pro volební místnost dostupné, proto si Vám dovolujeme nabídnout tuto možnost. Členové okrskové volební komise Vám umožní volit v místě Vašeho bydliště ať už přímo v domě […]

Zápis z jednání ZO dne 31.8.2022

Autor: Referentka | 9.9.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z jednání ZO dne 31.8.2022

Podklady pro jednání: Dostupné zde. Program: Vydání územního plánu obce Středokluky (Paznocht) Prodej části pozemku p. č. 54/1 k.ú. Středokluky (Paznocht) Žádost majitele pozemku p.č. 26 (Paznocht) Letní dotace 2022 (Bublíková) Oprava silnice Na Ovčíně (Paznocht) Projekt Bezpečná chůze – Lidická Jih A+B (Paznocht) Informace o zprovoznění školy a školní jídelny (Kuchař, Paznocht) VZ: Nákup svítidel a stožárů 2022 (Paznocht) […]

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

Autor: Referentka | 8.9.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji: Volby do zastupitelstva obce Středokluky se uskuteční: v pátek dne 23. září 2022 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin a  v sobotu dne 24. září 2022 od 8. 00 hodin do 14.00 hodin.   Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost […]

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Autor: Referentka | 6.9.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Autor: MěÚ Černošice, Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací Typ: Veřejná vyhláška Druh: Opatření obecné povahy Dotčené k.ú.: Silnice III/2405 (uzavírka silnice III/00710 v Makotřasech) Datum oznámení: 5.9.2022

Oznámení – zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Autor: Referentka | 31.8.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení – zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Autor: Stavební úřad Hostivice Typ: Oznámení Název: Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Dotčené nemovitosti: č.p. 48 Žadatel: Oleg Jacentyj, Justýna Jacenta Datum oznámení: 31.8.2022

Výstavba výrobní haly BetonBau Tuchoměřice

Autor: Referentka | 29.8.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výstavba výrobní haly BetonBau Tuchoměřice

Autor: Krajský úřad Středočeského kraje Typ: Veřejná vyhláška Druh: Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení Název: Výstavba výrobní haly BetonBau Tuchoměřice Dotčené pozemky:  k.ú. Kněžívka a k.ú. Středokluky Datum oznámení: 26. 8. 2022

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022

Autor: Referentka | 9.8.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022

Autor: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje Typ: Pozvánka Název: Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 Dotčené kú: Středokluky Konání zkoušek: 8.9.2022 v 10:00

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Autor: Referentka | 9.8.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

autor: MěÚ Černošice, Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací Typ: Veřejná vyhláška Druh: Opatření obecné povahy Dotčené k.ú.: Silnice III/2405, III/0077 a místní komunikace Na Parcelách Datum oznámení: 4.8.2022