Rozpočet pro rok 2024

publikováno 10. 1. 2024

Schválen 13. 12. 2023 (Usnesení č. 23/ZO/121),
vyvěšen na úřední desku dne 10. 1. 2024.

Rozpočet 2024

Rozpočet 2024 – položky KEO