Zápis z jednání ZO ze dne 24.1.2024

publikováno 31. 1. 2024

Dostupné zde.

Program:

  1. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí (Paznocht)
  2. Jmenování člena Výboru pro rybník Pod Panskou (Kuchař)
  3. Zimní dotace spolkům (Paznocht)
  4. Areál Stanislava Kubra (Paznocht)
  5. Limit VZMR – TechLines (Paznocht)
  6. Dokončení staveb v Nové budově ZŠ – č.p. 187 (Paznocht)
  7. PPL Box (Paznocht)
  8. Rozpočtové opatření (Paznocht)
  9. Diskuse

 

Usnesení č.24/ZO/01: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje členem Výboru rybníku Pod Panskou pana Michala Plichtu. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/02: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení celkové alokace Zimní dotační výzvy pro rok 2024 na 350 tisíc Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/03: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí průběh vyjednávání o odkupu Areálu „Stanislava Kubra“. Vzhledem k usnesení č. 047-03/2024/RK ze dne 18. 1. 2024 pověřuje starostu k zaslání žádosti o prodloužení bezúročných splátek kupní ceny na období 20 let, ke snížení ceny o meziroční inflaci z důvodu zdržení na straně Středočeského kraje a k nabídce Radě SK na osobní jednání se zástupci Zastupitelstva obce Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/04: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na nákup software licencí firmě Techlines, s.r.o. o 120 000,- Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/05: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí práce, které proběhly v budovách ZŠ.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/06: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí jednání ohledně možnosti umístění PPL Boxu ve Středoklukách. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.24/ZO/07: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2024. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

 

 

 

 

 

 

Přílohy