Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Černovičky

publikováno 13. 2. 2024

Autor:

MěÚ Černošice, Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací

Typ:

Veřejná vyhláška

Druh:

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Dotčené k.ú.:

Stanovení místní úpravy provozu – odstranění a osazení nového dopravního značení

Datum oznámení:

12.2.2024