2020-17 - Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Středokluky

publikováno 7. 6. 2021

Předmětem veřejné zakázky je výměna svítidel v obci Středokluky. Zadavatel tímto podle § 53 odst. 1 ZZVZ vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky, služby a s nimi související stavební práce.