Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Obecní úřad

Zrušené vyhlášky

Autor: Jaroslav Paznocht | 2.6.2014 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zrušené vyhlášky

Vyhláška č.2/1999 Vyhláška č.3/1999 Vyhláška č.6/1999

Chráněno: Pracovní jednání zastupitelstva srpen 2015

Autor: Jaroslav Paznocht | 31.7.2010 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Chráněno: Pracovní jednání zastupitelstva srpen 2015

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Vyhláška č.3/2001, č.4/2001, č.2/2004, č.2/2006, dodatek k vyhlášce 3/2001

Autor: Jaroslav Paznocht | 2.6.2008 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyhláška č.3/2001, č.4/2001, č.2/2004, č.2/2006, dodatek k vyhlášce 3/2001

Vyhláška č.3/2001 – Obecně závazná vyhláška obce Středokluky, která stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Vyhláška č.4/2001 – Obecně závazná vyhláška obce Středokluky […]

Vyhláška č.1/2006

Autor: Jaroslav Paznocht | 2.6.2006 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyhláška č.1/2006

Vyhláška č.1/2006 – Obecně závazná vyhláška obce Středokluky o závazné části Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Středokluky

Změna územního plánu č. 2

Autor: Jaroslav Paznocht | 1.6.2006 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Změna územního plánu č. 2

Neplatná verze územního plánu.

Změna územního plánu č. 1

Autor: Jaroslav Paznocht | 1.6.2006 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Změna územního plánu č. 1

Neplatná verze územního plánu.

Vyhláška č.3/2004

Autor: Jaroslav Paznocht | 2.6.2004 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyhláška č.3/2004

Vyhláška č.3/2004 – Obecně závazná vyhláška obce Středokluky, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 10/99

Vyhlášky č.1/1999 a č.1/2004

Autor: Jaroslav Paznocht | 2.6.2004 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyhlášky č.1/1999 a č.1/2004

Vyhláška č. 1/1999 – Obecně závazná vyhláška obce Středokluky o místních poplatcích Vyhláška č. 1/2004 – becně závazná vyhláška obce Středokluky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/99 o místních poplatcích  

Vyhláška č.1/2003

Autor: Jaroslav Paznocht | 2.6.2003 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyhláška č.1/2003

Vyhláška č.1/2003 – Obecně závazná vyhláška obce Středokluky o stanovení příspěvku na pobyt dětí ve školní družině pří ZŠ ve Středoklukách

Vyhláška č.1/2001

Autor: Jaroslav Paznocht | 2.6.2001 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyhláška č.1/2001

Vyhláška č.1/2001 – Obecně závazná vyhláška obce Středokluky o způsobu použití a umístění čísel k označení budov platná v územním obvodu obce Středokluky