Změna územního plánu č. 2

publikováno 1. 6. 2006

Neplatná verze územního plánu.