Vyhláška č.3/2001, č.4/2001, č.2/2004, č.2/2006, dodatek k vyhlášce 3/2001

publikováno 2. 6. 2008

Vyhláška č.3/2001 – Obecně závazná vyhláška obce Středokluky, která stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce

Vyhláška č.4/2001 – Obecně závazná vyhláška obce Středokluky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška č.2/2004- Obecně závazná vyhláška obce Středokluky o  místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška č.2/2006 – Obecně závazná vyhláška obce Středokluky o  místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Dodatek k vyhlášce 3/2001 (2008) – která stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce – Nakládání s kompostovatelným biologickým odpadem