Kategorie galerií Veřejné zakázky

Rekonstrukce zahrady mateřské školy (12.10.2018)

Stavební práce pokračují. Stále čekáme na dodávky hracích prvků. Největší změnou je první asfaltová vrstva na „odrážedlové stezce“. Brzy přibude druhá vrstva. Nakonec byl zachován záměr projektanta, aby děti mohly volně ze stezky přejíždět na „náměstí“ a zase zpátky. „Náměstí“ v okolí altánu je již vymezeno a hrany dlažby…

2017-9 Multifunkční hřiště - Kontrolní den 8. 6. 2018

Již dva měsíce se staví multifunkční sportovní hřiště v areálu fotbalového hřiště. K 8. 6. 2018 byly zhutněny podkladové vrstvy včetně uložených drenáží. Připravena elektřina pro osvětlení hřiště, připraveny základy pro oplocení a byla započata výstavba skladu. V nejbližších dnech bude vybetonován základ skladu, osazeno hrazení a nakonec položen povrch….

Rekonstrukce ZŠ ve Školské ulici (2016-2) - 4. a 8. 8. 2017

Práce na nástavbě ZŠ pokračují dle plánu. Střecha je již zateplená a v nejbližší době budou položeny tašky. V interiérech je rozváděna elektřina a připravovány „rastry“ pro nové sádrokartonové stropy. Kromě víceprací způsobených stavem budovy, který nelze zhodnotit před odkrytím, byl rozpočet navýšen o rekonstrukci ředitelny (staré parkety byly odstraněny,…

Rekonstrukce ZŠ ve Školské ulici (2016-2) - 14.7.2017

V minulém týdnu pokročily práce především na zpevnění věnce a přípravu pro umístění základu pro nové stropy, které již nyní vznikají. Vydatné deště uspíšily rozhodnutí pro rozsáhlejší rekonstrukci ředitelny. Kromě nového nábytku dostane i novou podlahu. Zároveň budou muset být oškrábány zdi a upravena elektrika.

Oprava polní cesty "Pod Velkým hájem"

30. září 2016 byla dokončena rekonstrukce komunikace „Pod Velkým hájem“, která je součástí budoucí cyklistické trasy k rybníku Pod Panskou. Povrch bývalé hlavní cesty do Číčovic byl rozbahněný a často z něj bylo vyváženo bláto až na Kladenskou ulici. Komunikace byla srovnána těžkou technikou a následně pokryta asfaltovým recyklátem z Kladenské ulice. V přední části blíže…

2015-4 Rekonstrukce MŠ

Fotogalerie MŠ V červnu letošního roku byla započata rekonstrukce mateřské školy v ulici Starý vrch ve Středoklukách. Na této stránce budeme prezentovat fotografie z průběhu stavby. Rekonstrukce byla financována z fondů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. MŠ na Tři krále Mateřská škola je hotová. Třída čeká na nové žáky, kteří budou…

Nové povrchy na zastávce "u školy"

8. 4. byly dokončeny nové povrchy na autobusových zastávkách Středokluky, u školy (u andělíčka). Povrchy byly narušeny v souvislosti s rekonstrukcí ulice Kladenské. Původní prozatimní povrchy měly být nahrazeny až po zpracování architektonické studie pro celé území, avšak jejich povrch se neosvědčil. K opravě menší zastávky ve směru do Prahy byly použity kostky, které zbyly z výstavby chodníku, i proto…

Rekonstrukce chodníků v Kladenské ukončena

V polovině listopadu 2015 byla dokončena rekonstrukce chodníků v ulici Kladenské. Potřeba rekonstrukce byla vyvolána rozhodnutím Středočeského kraje rekonstruovat kompletně vozovku v ulici Kladenské. Ve velmi krátké době rozhodla obec o rekonstrukci přilehlých chodníků v celé délce od ulice Lidické po ulici Školskou, včetně…

Čištění dešťové kanalizace v Kladenské ulici

Mezi 7. a 10. zářím 2015 proběhlo v ulici Kladenské čištění a monitoring dešťové kanalizace. Jeden úsek po pravé straně je zavalen, v blízkosti autobusové zastávky je v kanalizaci nalitý beton. Jinak je kanalizace ve slušném stavu a jistě bude po rekonstrukci Kladenské ulice sloužit jak má.

Rekonstrukce ZŠ - srpen 2015

Další činnosti v objektu základní školy ve Středoklukách ve Školské ulici probíhají ve velkém tempu. V horním patře se již dokončuje elektroinstalace, začínají instalovat první světla a také připravují nová lina (viz fotka s prasklinou v podlaze), v dolní chodbě je vybetonováno a  štukují se stěny. Akce byla podpořena z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje.