Rekonstrukce ulice Kladenské

publikováno 13. 10. 2015

V polovině září roku 2015 započala rekonstrukce komunikace č. 0077 mezi křižovatkou této silnice a silnice Tuchoměřice – Číčovice a ulicí Lidickou, v obci je tato ulice nazývána Kladenská, která se bohužel sešla s několika dalšími uzavírkami a výrazně zasáhla dopravní situaci v naší obci (více informací ZDE a ZDE).

Rekonstrukci požadovala obec v souvislosti s výstavbou distribučního centra společnosti Amazon. Obci se podařilo stavbu uspíšit díky jednání s hejtmanem. V srpnu roku 2015 bylo obci oznámeno, že v polovině září započne rekonstrukce vozovky.

Obec zareagovala veřejnou zakázkou na rekonstrukci chodníků, obrubníků a vybudování odvodňovacího žlabu v blízkosti kostela. Během prací bylo přikročeno také k opravě vpustí a některých úseků dešťové kanalizace, která byla vyčištěna a zkontrolována kamerou.

V horní části komunikace, nad autobusovou zastávkou, byly instalovány betonové obrubníky a bude umístěna zámková dlažba. V památkové zóně jsou plánovány žulové obrubníky a kamenná dlažba, na začátku chráněna zábradlím a předsunutým patníkem. Na konci ulice Na Ovčíně u Kladenské ulice bude osazen nový odvodňovací přejezdový žlab. Prostory okolí autobusové zastávky u andělíčka, návsi pod kostelem a před statkem pana Chvoje budou řešeny jinými architektonickými návrhy s větším prostorem pro diskuzi.

Stavba započala odstraněním starých chodníků a obrubníků, instalací nových obrubníků a úprav v okolí vozovky. Dále společnost Porr, a.s., která celou akci realizuje vyfrézovala ulici Kladenskou po celé délce až na hranici obce a také na několika dalších místech směrem k R7. Pracovníci následně museli provést vyrovnání vozovky na několika místech a opravy šachet kanalizace, vodovodu a dalších. Dle plánu mělo proběhnout „balení“, uložení asfaltového povrchu, ve dnech 7.-10. října. Z důvodů většího rozsahu oprav byl termín posunut o den, do 11. října. Bohužel začalo v těchto dnech pršet a následně dokonce mrznout. Proto nemohl být uložen finální povrch a stavba se protáhla do 13. října. Naneštěstí také došlo k poškození čerstvého povrchu těžkým vozidlem, proto byl znovu opraven povrch kolem vstupů vodovodu směrem k okraji z obce (u křížení s ulici Na Ovčíně).

Vozovka je nyní celá položená. Do dvou týdnů bude dokončeno vodorovné značení na vozovce a co nejdříve také chodníky.

Omlouváme se všem, kteří museli byli omezeni uzavírkou komunikace, také všem, kteří byli rušeni nadměrným hlukem a prašností. Věříme, že nám nový povrch silnice Kladenské bude dlouho sloužit a celkově zlepší vzhled naší obce.

Zpět do výpisu galerií