Rekonstrukce chodníků v Kladenské ukončena

publikováno 30. 11. 2015

V polovině listopadu 2015 byla dokončena rekonstrukce chodníků v ulici Kladenské. Potřeba rekonstrukce byla vyvolána rozhodnutím Středočeského kraje rekonstruovat kompletně vozovku v ulici Kladenské.

Ve velmi krátké době rozhodla obec o rekonstrukci přilehlých chodníků v celé délce od ulice Lidické po ulici Školskou, včetně instalace nových obrubníků na protější stranu vozovky. Během přípravy stavby bylo rozhodnuto o rozšíření projektu i o nevzhledný chodník od ulice Školské ke vjezdu ke statku (naproti kostelu) a instalaci obrubníků v lokalitě. Vzhledem k umístění této stavby v památkové zóně, byl zvolen jiný materiál než v horní části a to přírodní žula, která je dražší než betonová dlažba na prvním úseku. Na tento chodník bylo také instalováno zábradlí pro větší bezpečnost chodců a podél silnice několik patníků pro ochranu majetku.

Během stavby nebylo počítáno s konečnou rekonstrukcí autobusových zastávek, tudíž byly dané úseky nedokončené. Obec hledá v tuto chvíli lepší dočasné řešení. Dále budou také umístěny patníky na místa, která se ukázala dle praktického provozu kritickými.

Celkově bylo:

Vytrženo obrub silničních – 479 m

Osazeno betonovým obrubníkem – 154 m

Osazeno kamenným obrubníkem – 325 m

Instálován rigol dlážděný o rozměru 13,5 m2

Rozebráno betonových dlažeb 385 m2

Vytrhání krajníků 103 m

Položeno zámkové dlažby 247 m2

Položeno mozaikové dlažby 105 m2

Instalovány (přesunuty) 4 patníky

Vybudováno 10 m2 opěrné zdi

Nahrazení starého žlabu (U Kina) – 11 m

Nových poklopů – 8

Opravena dešťová kanalizace na rohu ulice Na Parcelách.

Zbylo nám 230 tun materiálu na zpevnění našich cest.

Zpět do výpisu galerií