2021 - 06 Právní poradenství v obci Středokluky na roky 2021-23

publikováno 12. 5. 2021

Předmětem zakázky je závazek advokáta (dále „uchazeče“) k poskytování komplexních právních služeb uchazečem pro potřeby zadavatele v rámci Veřejné zakázky.

 

Protokol výběru naleznete zde:

Hodnotící tabulka PS21