Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2017-1 Bezpečná chůze mezi obcemi Kněževes – Středokluky – Běloky

Průběh projektu

Dokončeno

15.9. Probíhá proces vyjadřování

15.9. Vyvěšeno vypořádání připomínek

13.6. 2017 Vyvěšen návrh k připomínkám.

7.3. 2017 Osloven vítěz

6.3. 2017 Jednání komise

6.3. 2017 Termín odevzdání nabídek, přišly 2 nabídky.

13. 2. 2017 Vyhlášena VŘ, přímo osloveno 9 firem.

 

Záměr

Dokončeno

Záměrem obce je vybudovat bezpečné dokončení chodníkové sítě v lokalitě Nové Středokluky a v lokalitě Nad Běloky.

Nad Běloky je zamýšlené propojení ulice nad Běloky s ulicí K Bělokám (Lidické) směrem do Bělok, vybudování autobusových zastávek a následné spojení s chodníkem v Lidické ulici.

V lokalitě Nové Středokluky je plánován nový chodník podél plotu společnosti PORR ukončený přechodem do této lokality.

Podkladová dokumentace a doplňující informace

A: VŘ: Projekční činnost

V přípravě

 

Zadání VŘ:

Projektová dokumentace se bude týkat projektu s názvem „Bezpečná chůze mezi obcemi Kněževes – Středokluky – Běloky“ v rozsahu:

  • Kompletní návrh a projekce řešení dopravního spojení pro chodce a cyklisty:
  1. podél silnice III/2405 mezi stezkou pro chodce a cyklisty z lokality Na Parcelách do lokality Nové Středokluky (pozemek p. č. 909 v k.ú. Středokluky, popř. přilehlé pozemky ve vlastnictví obce);
  2. Zklidnění komunikace „K Bělokám“ (mezi ulicí Lidickou a hranicí s obcí Běloky) včetně chodníku mezi ulicí Nad Běloky a ulicí Lidickou (až k domu č. p. 218), včetně rekonstrukce stávajícího chodníku, spojovací cesty pro pěší mezi tímto chodníkem a komunikací Lidickou (č. p. 275). Součástí bude také návrh řešení autobusových zastávek v této lokalitě a možného přechodu z pozemku p. č. 185/1 v k. ú. Středokluky.

Vyhlášeno: 13. 2. 2017
Předpokládaná cena realizace: 180 tis. Kč bez DPH.
Termín odevzdání nabídek: 6. 3. 2017

 

Středokluky_dopravní poradenství_projekt_Běloky bezpečná chůze_výzva+ZD (PDF)

Příloha č. 1 smlouva o dílo (PDF)

Náčrt situace  (PDF)

Doplňující informace k VŘ:

Přímo osloveno 9 projekčních firem.

Výsledky VŘ:

Jednání Komise: 6.3. 2017 v 18.30

Vítěz VŘ: Ing. Jiří Sobol - projektová a inženýrská činnost.
Vítězná cena: 175 tis. Kč bez DPH

Protokol komise: Protokol Komise - Chodníky Kněževes- Středokluky- Běoky

Účastníci VŘ: 2

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č. 48/16 ze dne 10.8.2017 .

Hodnotící komise: Jan Červenka, Lenka Duchajová, Miloslav Kozel

Počet přímo oslovených firem: 9

Vítěz schválen/potvrzen Zastupitelstvem: 7.3.2017 usnesením č. 7/17

Smlouva podepsána dne: 8.3.2017

A1: Návrh řešení

V přípravě

Projekční kancelář Ing. Jiří Sobol představil první variantu řešení obou chodníků.

Pozorně si je prostudujte. Veškeré dotazy směřujte výhradně na obec@stredokluky.cz  či obecní FB. Budeme je postupně vypořádávat na této stránce.

Dotazy a připomínky budou přijímány do 30. června 2017.

Řešení varianta 1:

Chodníky NS + Běloky - Varianta 1

Tato varianta je "úsporná" bez osvětlení a minimálním zásahem mimo vozovku.

Nad Běloky - od západu chodník začíná napojením na ulici Nad Běloky po pozemku 158/13 (užší průchod). Překoná převýšení v místě stávajícího stromu (pokud jej bude možné odstranit). Dále následuje místo pro přecházení (variantně přechod, který ovšem musí mít i osvětlení, také lze osadit radarem), pokračuje po jižní straně silnice podél svahu. Polní cesta je překonána místem pro přecházení. Po stejné straně pokračuje dále až k boční ulici. Kousek před křižovatkou je dnes místo k přecházení (bude osazen přechod).  Po protější straně pokračuje obloukem přes stávající zastávku po novém povrchu k "bytovkám". Mezi "bytovkami" a č.p. 275 bude vytvořen průchod.

Zastávka do Prahy může být umístěna buď za křižovatkou směrem do obce (pro větší bezpečnost), nebo nákladněji před křižovatkou (zda by mohl být vytvořen záliv).

Nové Středokluky - od stezky pro chodce a cyklisty ze Středokluk povede kolem společnosti Porr chodník s místem k přecházení ve vjezdu do areálu této firmy, před křižovatkou s výjezdem z boční ulice v Nových Středoklukách vznikne přechod včetně osvětlení a radaru. Obec bude také požadovat zahrnutí zrcadla i dalších případných prvků zvyšujících bezpečnost tohoto křížení.

 

Vyjádření projektanta k otázkám: 74_PD_Středokluky

B: VŘ: Realizace

V přípravě

 

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Vyhlášeno:
Předpokládaná cena realizace:
Termín odevzdání nabídek:

Doplňující informace k VŘ:

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.? č.? (více zde).

Hodnotící komise:

Počet přímo oslovených firem:

Vítěz schválen/potvrzen Zastupitelstvem:

Smlouva podepsána dne:

C: VŘ: Dozor investora

V přípravě

 

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Vyhlášeno:
Předpokládaná cena realizace:
Termín odevzdání nabídek:

Doplňující informace k VŘ:

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.? č.? (více zde).

Hodnotící komise:

Počet přímo oslovených firem:

Vítěz schválen/potvrzen Zastupitelstvem:

Smlouva podepsána dne:

D: Financování

Dokončeno

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že akce bude financována z obecního rozpočtu. Prostředky byly alokovány.

Poznámky:

Zhodnocení akce

Nepřipraveno

Poznámky k VŘ:

Příspěvky týkající se akce/projektu

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.