2018-04 Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Středokluky

publikováno 17. 5. 2021

Předmětem této zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“,v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) s maximální výškou 3100 mm v nezatíženém stavu, která může být překročena anténami vozidlových komunikačních prostředků včetně veškeré dokumentace uvedené v zadávacích podmínkách (zejména se jedná o dokumenty umožňující provoz vozidla a jeho registraci).

Požadavky na technické provedení a podmínky dodání CAS jsou detailně specifikovány v příloze č. 4 této zadávací dokumentace