Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2015-6 Intenzifikace čistírny odpadních vod

Průběh projektu

Probíhá VZ TDI

18. března 2019 Vyhlášena VZ TDI

 

28. září 2017 Dokončena stránka projektu. Detaily budou postupně doplněny.

13. 9. 2017 Předána dokumentace Žádosti o stavební povolení k vodním dílům.

12. září 2017 zažádáno o Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

12. září 2017 zažádáno o Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami.

4. září 2017 Zažádáno o stavební povolení.

25. srpna 2017 Předána dokumentace pro stavební povolení (viz níže).

25. srpna 2017 Energetická simulace provozu ČOV.

5. 6. 2017 Nabití právní moci Územního rozhodnutí o umístění stavby.

18.5. 2017 Vydání Územního rozhodnutí o umístění stavby.

 

3.4. 2019 Jednání hodnotící komise k akci Výkon TDI a BOZP při provádění stavby intenzifikace ČOV Středokluky.

Akce byla podpořena dotací Ministerstva životního prostředí z programu 11531 -  Operační program životní prostředí 2014 - 2020

Intenzifikace ČOV Středokluky - CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007227

ve výši 23 995 109,10 Kč.

 

cz_zk_b_c

Záměr

Dokončeno

 

Čistírna odpadních vod byla vybudována na konci 80. let 20. století. Technologicky je velice zastaralá a kvalita přečištěné vody je na hraně limitů pro potok v NATUŘE 2000.

Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel obce je nutné také zajistit udržitelnost kvality vody.

Obec již dříve vyčistila a zkontrolovala splaškovou kanalizaci. Došlo také k dílčím opravám.

K projekci byl přizván Ing. Martin Fiala odborník na čistírny, který dlouhodobě dozoruje přípravu stavby.

Stav před realizací akce

A: VŘ: Projekční činnost

V přípravě

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Intenzifikace ČOV – Zadání (PDF)

Studie intenzifikace ČOV Středokluky (PDF)

Intenzifikace ČOV – Příloha č. 2 Smlouva o dílo (DOC)

Vyhlášeno:
Předpokládaná cena realizace:  bez DPH.
Termín odevzdání nabídek:

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise: 17. 7. 2015

Vítěz VŘ: Ing. Josef Vítek - PIK
Vítězná cena: 892 980,- Kč vč. DPH.

Protokol komise: 6-2015 A Protokol komise (Projekt ČOV) (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

Dokumentace pro žádost o stavební povolení

Energetická simulace provozu ČOV

Středokluky - energetická simulace provozu ČOV

 

C: VŘ: Realizace

Probíhá

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

 

Vyhlášeno: 18. 12. 2018
Předpokládaná cena realizace:  29 438 779,34 Kč bez DPH.
Termín odevzdání nabídek: 31. 1. 2019

Výzva k podání nabídek (PDF)

Zadávací dokumentace (PDF)

Příloha 1_Krycí list (Doc)

Příloha 2_Návrh SoD (Doc)

Příloha 4_Výkaz výměr (Zip)

Výsledky VŘ:

Jednání Komise: 3. 4.2019

Vítěz VŘ: Kittlik s.r.o.
Vítězná cena: 448 000,- Kč bez DPH

Protokol komise:  (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  19/ZO/28 ze dne 3.4.2019  (více zde)
Hodnotící komise:  RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.,Ing. Petr Melíšek, Ing. Jan Petrů

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek: 7

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne: 15.4.2019

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

D: Technický dozor investora

Probíhá

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Vyzva a PPZN

Příloha č. 1 - Krycí list

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče (vzor)

Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu VZMR

Příloha č. 4 - Obchodní podmínky

 

Vyhlášeno: 18. 3. 2019
Předpokládaná cena realizace:  800 000 bez DPH.
Termín odevzdání nabídek: 3. 4. 2019

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise: 3. 4. 2019

Vítěz VŘ: Kittlik s.r.o.
Vítězná cena: 5420 080 Kč s DPH

Protokol komise: Protokol komise TDI ČOV (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek: 7

Smlouva o dílo (PDF): smlouva TDI a BOZP

podepsána dne: 15.4. 2019

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu
Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

B: VŘ: Dotační poradenství

Žádost podána

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Středokluky_ČOV_dotační poradenství_výzva+ZD

Vyhlášeno:
Předpokládaná cena realizace:  bez DPH.
Termín odevzdání nabídek:

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

Dodatečné informace pro zájemce (PDF)

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:

Protokol hodnotící komise (PDF)

Dílčí kritéria hodnocení komise (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

E: Dotace OPŽP

Žádost o platbu

Akce byla podpořena dotací Ministerstva životního prostředí z programu 11531 -  Operační program životní prostředí 2014 - 2020

Intenzifikace ČOV Středokluky - CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007227

ve výši 23 995 109,10 Kč.

 

cz_zk_b_c

Akce byla podpořena darem Letiště Praha z programu Žijeme zde společně ve výši 979 380,00 Kč

 

E: Středočeský kraj

Žádost o platbu

Bylo požádáno o dotaci Středočeského kraje

Akce byla podpořena darem Letiště Praha z programu Žijeme zde společně ve výši 979 380,00 Kč

 

X: Koncesní řízení

Žádost podána

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:

 

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

Zhodnocení akce

Nedokončeno

A

dsc_0765

Poznámky k VŘ:

Galerie

Čistírna odpadních vod 25. 8. 2020

27.8.2020

Stavba čistírny odpadních vod se blíží ke konci. Nový sdružený objekt je prakticky hotový. Dne 10. září dojde k přepojení čistírny a splašky potečou do nové čistírny. Do tří dnů budou repasovaná čerpadla a v pondělí 14. září by měla běžet nová čistírna odpadních vod. Mezi tím se budou dodělávat chodníčky a další. Zároveň začnou ve stejný den bourací práce staré čistírny. Budou odstraněny nadzemní […]

Číst dál

Čistírna odpadních vod 7. dubna 2020

7.4.2020

Práce na intenzifikaci čistírny odpadních vod ve Středoklukách začaly zase v únoru a nezastavily se ani díky koronaviru, i když určité problémy nám karanténa způsobila. Díky nedostatku pracovníků firmy, která bude instalovat technologii, se stavba bude muset posunout zhruba o měsíc a půl. Nynější předpokládané ukončení stavby je konec září. Stále to znamená, že provoz nové čistírny naběhne snad ještě o prázdninách, následně bude […]

Číst dál

Čistírna odpadních vod 16. prosince 2019

19.12.2019

Poslední kontrolní den roku 2019 proběhl 16. prosince. Díky první části dotace OPŽP jsme mohli splatit všechny starší faktury. Stavba probíhá dle plánu. Do Vánoc byla kompletně vybetonována kostra sdruženého objektu včetně stropů a spádů v usazovacích nádržích (na fotkách ještě včetně bednění). Dále došlo k odvezení všech štětovnic, osazení nádrže přečištěné vody, uklizení areálu a zazimování stavby. Po Novém roce bude odvezen […]

Číst dál

Čistírna odpadních vod 19. a 26. listopadu 2019

26.11.2019

Intenzifikace čistírny odpadních vod podpořená OPŽP probíhá stále dle plánu. Od minula bylo odstraněno bednění, kompletně z vnějšku zasypán sdružený objekt, připravena jedna polovina stropu a začalo vytahování štětovnic, které držely stavební jámu. Během této činnosti dochází k vytažení 12 m dlouhého a zhruba tunu vážícího železného hrazení pomocí 6t těžkého vibračního kladiva. Postupně budou vytaženy a odvezeny k použití na jiné stavbě. […]

Číst dál

Stavba čistírny odpadních vod listopad 2019

8.11.2019

Intenzifikace čistírny odpadních vod probíhá nadále dle plánu. K začátku října byly vybetonovány stěny sdruženého objektu. Vzhledem k počasí zde bylo ponecháno déle bednění. Mezi tím už probíhá uvolňování první úroveň kotev. Následně započne postupné zasypávání do výšky zhruba tří metrů. Mezi tím také bude probíhat příprava bednění stropů (viz připravená „ouška“ na fotografiích). Na zimu se připravuje také rekonstrukce stávající […]

Číst dál

Události

Příspěvky

2019-02 Poskytnutí úvěru na předfinancovaní dotace Intenzifikace ČOV

25.3.2020

Dne 25. března 2020 byla vyhlášena veřejná zakázka s názvem „2019-02 Poskytnutí úvěru na předfinancovaní dotace Intenzifikace ČOV“.  Veškeré informace naleznete zde: https://www.stredokluky.cz/2019-02/

Číst dál

2015-6 D TDI ČOV

18.3.2019

Dne 18. 3 . 2019 byla vyhlášena veřejná zakázka na technický dozor investora při intenzifikaci ČOV ve Středoklukách. Více zde: Podklady také zde: https://www.stredokluky.cz/2015-6/ Vyzva a PPZN Příloha č. 1 – Krycí list Příloha č. 2 – Čestné prohlášení uchazeče (vzor) Příloha č. 3 – Technická specifikace předmětu VZMR Příloha č. 4 – Obchodní podmínky  

Číst dál

Omezení na cestě k ČOV

29.8.2018

Na komunikaci vedoucí k ČOV probíhá ve dnech 29. 8. a 30. 8. 2018 bezpečnostní prořez zeleně. Žádáme všechny, aby při svých vycházkách zvolili jinou trasu. Děkujeme.

Číst dál

Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

15.12.2016

Autor: Stavební úřad Hostivice Typ: Veřejná vyhláška Druh: Oznámení Název: Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání Dotčené pozemky:  parc.č. st.435, st.436, st.437, st.438, st.439, 597/7, 597/8, k.ú. Středokluky Žadatel: Datum oznámení: 15.prosince 2016  

Číst dál

Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení

23.11.2016

Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení záměru „Rozšíření ČOV Středokluky z 1700 EO na 1920 EO“ v k.ú. Středokluky Oznamovatel záměru: Obec Středokluky Zpracovatel oznámení: Středisko odpadů Mníšek s.r.o., Ing. Josef Tomášek, CSc.    

Číst dál