Čistírna odpadních vod 7. dubna 2020

publikováno 7. 4. 2020

Práce na intenzifikaci čistírny odpadních vod ve Středoklukách začaly zase v únoru a nezastavily se ani díky koronaviru, i když určité problémy nám karanténa způsobila. Díky nedostatku pracovníků firmy, která bude instalovat technologii, se stavba bude muset posunout zhruba o měsíc a půl. Nynější předpokládané ukončení stavby je konec září. Stále to znamená, že provoz nové čistírny naběhne snad ještě o prázdninách, následně bude pokračovat likvidace starých objektů.

Od minulé fotogalerie je největší změnou nová budova, ze které bude čistírna řízena. Také se pokračovalo v rekonstrukci stávající budovy, která bude sloužit jako sklad a v budoucnu možná i pro odstřeďování kalů. Postupně také probíhají výkopové práce pro různá potrubí a kabely. Jak již bylo psáno výše, po Velikonocích měla začít instalace technologie, ale dodavatel má díky karanténě svých zaměstnanců skluz a stavba se bohužel protáhne.

Z toho důvodu byla také prodloužena smlouva s dozorem firmou Kittlik, s.r.o. a bude muset být prodloužena i s firmou Porr. Vše konzultujeme s projektovými manažery Operačního programu Životní prostředí, který podpořil tuto stavbu celkem 23 995 109,- Kč.

Obec za čistírnu doteď vyplatila celkem 25 951 687,32 Kč, zbývá (bez zkušebního provozu a dalších souvisejících úkonů) 15 597 129,58 Kč. Obec obdržela v loňském roce první část dotace ve výši 9 713 477,38 Kč od OPŽP a využila na stavbu dar 979 380 Kč od Letiště Praha.

Abychom zvládli proplatit všechny faktury než nám bude vyplacena další část dotace, plánujeme uzavření úvěru, na který byla vyhlášena veřejná zakázka.

Zpět do výpisu galerií