Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení

publikováno 23. 11. 2016

Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení záměru

„Rozšíření ČOV Středokluky z 1700 EO na 1920 EO“ v k.ú. Středokluky

Oznamovatel záměru: Obec Středokluky

Zpracovatel oznámení: Středisko odpadů Mníšek s.r.o., Ing. Josef Tomášek, CSc.