2015-6 D TDI ČOV

publikováno 18. 3. 2019

Dne 18. 3 . 2019 byla vyhlášena veřejná zakázka na technický dozor investora při intenzifikaci ČOV ve Středoklukách.

Více zde:

Podklady také zde: https://www.stredokluky.cz/2015-6/

Vyzva a PPZN

Příloha č. 1 – Krycí list

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení uchazeče (vzor)

Příloha č. 3 – Technická specifikace předmětu VZMR

Příloha č. 4 – Obchodní podmínky