Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 27.2.2018

publikováno 9. 3. 2018

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

1. VŘ: Dveře ZŠ (Paznocht)
2. VŘ: Energie pro rok 2018-19 (Paznocht)
3. VŘ: Oprava kanalizace (Paznocht)
4. VŘ: Multifunkční sportovní hřiště (Paznocht)
5. VŘ: ČOV (Paznocht)
6. GDPR (Paznocht)
7. Dotace spolkům (Paznocht)
8. Rozpočtové opatření č. 7/2017 (Paznocht)
9. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2023 (Paznocht)
10. Ředitelka ZŠ (Paznocht)
11. OZV vyhlášení školského obvod ZŠ a MŠ Středokluky (Paznocht)
12. OZV Požární řád obce (Paznocht)
13. OZV o stanovení systému shromažďování, sběru (….) komunálních odpadů (Paznocht)
14. Diskuze

Usnesení:

Usnesení č. 1/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení zakázky na výrobu a instalaci vnějších dveří v ZŠ v č. p. 82 a zároveň pověřuje výběrovou komisi ve složení: RNDr. Ladislav Kuchař PhD., Ing. Jan Červenka, Mgr. Lenka Gutová MBA a náhradník Ing. Vítězslav Chvoj. Dále pověřuje starostu k uzavření smlouvy se společností vybranou výběrovou komisí.

Usnesení č. 2/18: Zastupitelstvo obce Středokluky potvrzuje vítěze veřejné zakázky č. 2017-21 – Dodávky energií pro roky 2018-2019 firmu X Energy, s.r.o.

Usnesení č. 3/18: Zastupitelstvo obce Středokluky potvrzuje vítěze veřejné zakázky č. 2016-10 Oprava kanalizace 2 firmu Herčík a Kříž spol. s.r.o.

Usnesení č. 4/18: Zastupitelstvo obce Středokluky potvrzuje vítěze veřejné zakázky č. 2017-9 Školní hřiště v obci Středokluky firmu Tubeko sport spol. s.r.o.

Usnesení č. 5/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zahájení přípravy zadávací dokumentace pro výběrové řízení k zakázce č. 2015-5 C Intezifikace ČOV Středokluky – realizace.

Usnesení č. 6/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výběrové řízení na zajištění všech činností souvisejících s aplikací směrnice EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Zároveň jmenuje komisi ve složení RNDr. Lenka Duchajová DiS., Mgr. Lenka Gutová MBA, Ing. Jan Červenka, náhradník Ing. Vítězslav Chvoj. Zastupitelstvo pověřuje starostu k uzavření smlouvy na základě rozhodnutí výběrové komise.

Usnesení č. 7/18: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí rozdělení dotací ze Zimního dotačního programu obce.

Usnesení č. 8/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č. 2017-7, které stanovuje konečné výdaje na 18 621 390,89 Kč a příjmy na 19 602 076,09 Kč.

Usnesení č. 9/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 – 2023.

Usnesení č. 10/18: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s vyhlášením konkurzu na ředitele Základní školy Středokluky. NEBYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 11/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje OZV č. 1/2018, kterou se stanoví část školského obvodu mateřské školy zřízené obcí.

Usnesení č. 12/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje OZV č. 2/2018, kterou se stanoví část školského obvodu základní školy zřízené obcí.

Usnesení č. 13/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje OZV č. 3/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Středokluky.

Přílohy