Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2017-21 Dodávky energií pro obec Středokluky pro roky 2018-2019

Průběh projektu

Probíhá VŘ

13. února 2018 Upraven EAN pro č.p. 117 (viz níže)

12. února 2018 Vyhlášena VŘ

12. února 2018 Vytvořena stránka projektu.

 

Záměr

Dokončeno

Obec každoročně vyhlašuje veřejnou zakázku na dodávky energií jak pro obec Středokluky, tak i její příspěvkové organizace. Stávající dodavatel končí k 31.3. 2018.

 

A: VŘ: Projekční činnost

Nerealizováno

B: VŘ: Realizace

Probíhá VŘ

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Výzva - Dodávky energií obec Středokluky (Doc)

Příloha č. 1 - Tabulka spotřeby (PDF) - verze 2 - upraven EAN k č.p. 117.

Vyhlášeno: 12. 2. 2018

Předpokládaná cena realizace: 300 000 bez DPH.
Termín odevzdání nabídek: 19. 2. 2018

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

  1. EAN k objektu č.p. 117 neexistuje. Technická chyba - EAN je 859182400601737683. Bylo upraveno i v příloze č. 1.

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:  (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  83/17 ze dne 11. 12. 2017  (více zde)
Hodnotící komise:  Vítězslav Chvoj, Miloslav Kozel, RNDr. Ladislav Kuchař PhD. Náhradník Ing. Jan Červenka

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

C: VŘ: Technický dozor investora

Nerealizováno

D: VŘ: Dotační poradenství

Nerealizováno

D: Financování

Dokončeno

Obec financovala akci ze svých prostředků.

Poznámky:

Zhodnocení akce

Probíhá VŘ

Poznámky k VŘ:

Galerie

Události

Příspěvky