Závěrečný účet mikroregionu Středokluky a okolí za rok 2015

publikováno 23. 5. 2016

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2015:

 

Příjmy Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Plnění rozpočtu k 31.12.2015
I. Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00
II. Nedaňové příjmy 17,00 17,00 1,76
III. Kapitálové příjmy 0 0 0
IV. Přijaté transfery 16 700,00 16 700,00 10 750,00
Příjmy celkem 16 717,00 16 717,00 10 751,76
 
Výdaje Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Plnění rozpočtu k 31.12.2015
V. Běžné výdaje 16 693,00 16 693,00 6 835,00
VI. Kapitálové výdaje 0 0 0
Výdaje celkem 16 693,00 16 693,00 6 835,00
 
SALDO: PŘÍJMY – VÝDAJE 24,00 24,00 3 916,76