Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Příspěvkové organizace

Účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Středokluky, p.o.

2016

Výkaz zisků a ztrát k_31.12.2016 (PDF)

Výkaz zisků a ztrát_k_31.12.2016 (PDF)

Příloha_k_31.12.2016 (PDF)

2015

Výkaz zisků a ztrát k_31.12.2015 (PDF)

Rozvaha_k_31.12.2015 (PDF)

Příloha_k_31.12.2015 (PDF)

2015