VZ: Právní poradenství v obci Středokluky na roky 2023 - 2025

publikováno 2. 6. 2023

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby je zadávaná dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona. Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s Interní směrnicí obce Středokluky pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Předmětem zakázky je závazek advokáta (dále „uchazeče“) k poskytování komplexních právních služeb uchazečem pro potřeby zadavatele v rámci Veřejné zakázky. Poskytováním komplexních právních služeb se rozumí zejména:

  • poskytování konzultací, zpracování právních stanovisek, rešerší, analýz, sepisování listin a příprava jiných podkladů dle pokynů zadavatele;
  • příprava výběrových řízení, smluv, vyhlášek a podobných dokumentů;
  • účast na jednáních zadavatele dle jeho potřeb, zejména na jednání zastupitelstva;
  • konzultace při revizi a tvorbě vnitřních předpisů a postupů zadavatele.