Kalendář akcí

Načítám Akce

« Všechny Akce

Jednání zastupitelstva obce 26.6.2024

26 června 2024 od 18:00 - 21:00

Jednání se koná v jednací místnosti OÚ, Lidická 61, od 18:00

Jednání bude také vysíláno živě: odkaz bude doplněn.

Zastupitelstvo jedná dle jednacího řádu zde: https://www.stredokluky.cz/zastupitele/

Návrh programu (bude doplňován do 18.6. 2024):

 1. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí.
 2. Změna a doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva obce Středokluky (Vilím, Kuchař)
 3. Rybník Pod Panskou (Vilím, Kuchař)
 4. Zřizovací listina ZŠ a směrnice ZŠ a MŠ (Vilím, Kuchař)
 5. Dopravní opatření v obci (Paznocht)
 6. Věcné břemeno ČEZ p. č. st 127 – ul. Starý vrch (Paznocht)
 7. Věcné břemeno ČEZ p.č. 331/4 a 866 – ul. Na Parcelách (Paznocht)
 8. Žádosti Základní školy o investice (Paznocht)
 9. Letní dotace spolkům (Paznocht)
 10. Změna územního plánu (Paznocht)
 11. Stanovení úplaty za předškolní vzdělání (Paznocht)
 12. Stanovení úplaty za družinu (Paznocht)
 13. Závěrečný účet obce a účetní závěrka obce za rok 2023 (Paznocht)
 14. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Středokluky na roky 2025-2029 (Paznocht)
 15. Rozpočtové opatření (Paznocht)
 16. Diskuse

ad2)

Podklady k bodu

Návrh jednací řád ZO

ad3)

Podklady k bodu

Smlouva

ad4)

Podklady k bodu

Návrh zřizovací listiny

Směrnice rozpočet

Směrnice dary

Příloha č. 1 – návrh rozpočtu

Příloha č. 2 – návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Příloha č. 3 – plán investic

Příloha č. 4 – změna rozpočtu a čerpání rozpočtu

Příloha 1 a 2 – formulář

ad5)

Starosta s místostarostou připravují několik variant změny dopravního režimu v ulicích Starý vrch a Školská. Budou představeny a vysvětleny.

ad6)

Žádost o uzavření smlouvy

Smlouva o smlouvě budoucí

ad7)

Situační výkres 3

Situační výkres 2

Situační výkres

Smlouva o budoucí smlouvě

Výzva k uzavření smlouvy

ad8)

Žádost o dovybavení ZŠ

Žádost byty pro ZŠ

ad9)

Letní dotační program podporuje kulturní, sportovní a spolkové využití volného času. Prostředky lze využít v období od 1.9.2024 do 31.12.2024. Celková alokace prostředků bývá 150 tis. Kč. V minulých dvou letech však částka nebyla dostačující a ZO schválilo dotační prostředky do výše 200 tis. Kč.

ad10)

Obec obdržela 2 žádosti o změnu územního plánu. Zastupitelstvo v této fázi rozhoduje, zda započne samotnou změnu územního plánu či nikoli. Pokud započne, i tak nemusí dojít ke schválení z důvodu nesouhlasu některého z dotčených orgánů.

a) Majitelé pozemků p.č. 861 a 862 v k.ú. Středokluky žádají o změnu tohoto území, dnes v ÚP jako AZ – Plochy zemědělské na SV – Plochy smíšené obytné.

Na této ploše nebyla umožněna výstavba z důvodu vysoké bonity půdy, hluku a lokality.

Komentář obecního architekta:

doporučuji NEPODPOŘIT z následujících důvodů
– zmíněné p.č.861 a 862 se z velké části (zejména v té kde by pŕípadné bylo vhodné urbanisticky umístit objekty) nacházejí na plochách I.tŕídy ochrany (viz výřez mapy ekatalogu BPEJ níže) – https://bpej.vumop.cz/21000
Zmiňovaná navazující rozvojová lokalita ÚP je v pásu umístění objektů na III. tŕídě bonity BPEJ .
– urbanisticky se jedná o nevhodné rozšiřování obce v této části za vyústěním parkového prostranství u ul. Na Ovčíně s ohledem na celkové panorama obce a překročení morfologického hřbetu lokality, částečně tvořené od napojení ulice Na Ovčíně prodloužením komunikace Na Parcelách (viz screenshot s nahodilým/méně přesným „zákresem“)

b) Majitel pozemku 1025/1  umístil bez povolení na pozemek mobilní dům. Stavba připojená k vodovodu a elektřině je oficiálně „ateliérem s kuchyní“. Tato stavba leží na ploše, která je dle územního plánu ZZ – Zeleň zahrady a sady.

Výstavba v této lokalitě byla ponechána pouze na již povolené budovy. Příjezdová komunikace je polní cestou, území je napojené na hlavní silnici velmi nebezpečnou křižovatkou. Zároveň se zde blížíme k ochrannému pásmu lesa.

Komentář obecního architekta:

doporučuji NEPODPOŘIT z následujících důvodů

– v rámci p.č. 1025/1 bylo již přistoupeno (v rámci přípravy ÚP) ke kompromisu s ohledem na zmiňovaný stávající objekt, kdy bylo přistoupeno k jeho „legalizaci“ posunutím hrany zastavitelného území
– daná lokalita je problematická s ohledem na obsluhu (zejména IZS apod.) již dnes u návrh ještě více (vzdálenost od křížení s hlavní cestou cca 150m, správně optimálně 50m), chybí otočení apod.
– dalším problémem je urbanistická logika záměru, kdy už původní problematická stavba na pozemku se pokusila založit precedens (systémem per partes, tedy postupně po částech) pro podobné stavby v tomto území a již dříve bylo vzpomenuto, že obdobné chování pro prostředí v návaznosti na rybník a blízký les není vhodné (obdobný případ je možné nalézt u p.č.1010, kdy proces „zabrání“ území probíhá následovně – oplocení s odkazem na sady nebo přírodě blízkou hospodářskou činnost, následné odkaz na oplocené území a domáhání se charakteru zastavěného území, následné pokusy o změnu územního plánu na základě výše zmíněného – případně umisťování černých staveb apod.). V případě černých staveb navrhuji okamžité zahájení řízení a demolici případných černých staveb pro vyslání jasného signálu pro obdobné spekulace stavebníky v rámci území obce.“

ad14)

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu je zde: Finance obce « Obec Středokluky (stredokluky.cz)

ad15)

Návrh rozpočtového opatření 

 

Podrobnosti

Datum:
26 června 2024
Čas:
18:00 - 21:00
Rubriky Akce:
,
Štítky Akce:
, ,

Místo konání

Obecní úřad Středokluky
Lidická 61
Středokluky, 25268 Česká republika
+ Google Mapa
Phone
233 900 787
View Místo konání Website