životní prostředí

Havárie na rybníčku na Černovičkách

V pondělí 16. listopadu 2015 bylo obci oznámeno znečištění rybníčku na Černovičkách. Jelikož se toto nestalo poprvé, byla po dohodě s Českou inspekcí životního prostředí a Odborem životního prostředí Městského úřadu Černošice zavolána hlídka Policie ČR z Hostivic. Znečištění spočívalo ve znatelném zápachu, velmi temné barvě vody v nádrži a úhynu ryb. Nadstrážmistr vyslechl přítomné občany Černoviček a povolal…

OOP Program zlepšování kvality ovzduší

  Autor: Ministerstvo životního prostředí Typ: Veřejná vyhláška Druh: Opatření obecné povahy Název: Zveřejnění návrhu OOP o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší Dotčené pozemky: zóna Střední Čechy – CZ02 Žadatel: Datum oznámení: 14. června 2015 Možnost vznést připomínky: do 30 dnů ode dne zveřejnění MŽP  

Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Zákolanský potok (...)

Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Zákolanský potok a oznámení o možnosti seznámení s návrhem plánu péče o toto území   viz příloha.