OOP Program zlepšování kvality ovzduší

publikováno 16. 7. 2015

 

Autor: Ministerstvo životního prostředí
Typ: Veřejná vyhláška
Druh: Opatření obecné povahy
Název: Zveřejnění návrhu OOP o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší
Dotčené pozemky: zóna Střední Čechy – CZ02
Žadatel:
Datum oznámení: 14. června 2015
Možnost vznést připomínky: do 30 dnů ode dne zveřejnění MŽP