Havárie na rybníčku na Černovičkách

publikováno 29. 11. 2015

V pondělí 16. listopadu 2015 bylo obci oznámeno znečištění rybníčku na Černovičkách. Jelikož se toto nestalo poprvé, byla po dohodě s Českou inspekcí životního prostředí a Odborem životního prostředí Městského úřadu Černošice zavolána hlídka Policie ČR z Hostivic.
Znečištění spočívalo ve znatelném zápachu, velmi temné barvě vody v nádrži a úhynu ryb. Nadstrážmistr vyslechl přítomné občany Černoviček a povolal hasičskou jednotku z Roztok. Po dohodě všech účastníků byla voda v rybníčku okysličena proudovou vodou z hasičské cisterny a byly odebrány vzorky pro další hodnocení.

Odbor životního prostředí provede následnou kontrolu na místě. Upozorňujeme všechny občany Černoviček, že je nepřípustné, aby byly vypouštěny jakékoli splašky do vodních toků nebo krajiny.

Obec uspořádá v lednu setkání s občany Černoviček a připraví studii na řešení problémů s kanalizací a v vodovodem v této části obce.

Zpět do výpisu galerií