Krajský úřad

Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Zákolanský potok (...)

Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Zákolanský potok a oznámení o možnosti seznámení s návrhem plánu péče o toto území   viz příloha.