ČEZ

ČEZ - odečty el. energie

Vážení zákazníci, ve dnech 22.-27.3.2024 budou naši pracovníci provádět pravidelné odečty elektroměrů na Vašich odběrných místech v obci Středokluky. Dovolujeme si Vás proto požádat o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru. Z důvodu bezpečnosti našich pracovníků, Vás žádáme také o zabezpečení Vašich psů pro dobu realizace návštěvy. Odečtem a vizuální kontrolou Vašeho…

ČEZ - přerušení dodávky el. energie ul. Na Parcelách

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060907931 Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru obce Středokluky dne 29.11. 2023 od 8:00 do 12:00 v níže uvedeném rozsahu. Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a…

ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrickévedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a…

Plánované přerušení dodávky el. energie

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 9. 8. 2023 od 9:00 do 12:00 v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy. Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny. Zasílání oznámení…

Oznámení o termínech pravidelných odečtů elektroměrů

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 6.4.-21.4.2023 budou naši pracovníci provádět pravidelné odečty elektroměrů na Vašich odběrných místech v obci (Středokluky, Černovičky). Dovolujeme si Vás proto požádat o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru. Z důvodu bezpečnosti našich pracovníků, Vás žádáme také o zabezpečení Vašich psů pro dobu…

Plánované přerušení dodávky el. energie

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 6. 4. 2023 od 7:30 do 14:30 v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy. Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny. Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS si může sjednat každý zákazník ke svému…

ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a…

Přerušení dodávky el. energie Středokluky

ČEZ Distribuce oznamuje plánované přerušení dodávky elektrické energie v naší obci v rozsahu níže uvedeném: Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Středokluky (okres Praha-západ) Jarní: č. p. 316 Ke Kinu: č. p. 13, 14, 15, 16 Kladenská: č. p. 1, 17, 18, 43, 70, 83, 103, 112, 113, 117, 173, 201, 216, 297, 381 Lidická: č….

ČEZ odstávka elektřiny

Dne 29.7.2022 dojde k plánovanému přerušení dodávky elektrické energie od 12:00 do 14:30 v lokalitách: Středokluky (okres Praha-západ) Černovičky: č. p. 222-228, 231, 232, 233, 234, 250, 294, 301, 305, 346 kat. území Středokluky (kód 757381): parcelní č. 661/1 Tuchoměřice (okres Praha-západ) Na Pazderně: č. p. 161-172, 336, 385, 405, 470, 476 kat. území Tuchoměřice…

Plánované přerušení dodávky elektřiny Středokluky

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Středokluky Dne Od Do 18.05.2022 8:00 15:00 Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst…

Záměr - věcné břemeno na pozemku parc.č. 601/6

OBEC STŘEDOKLUKY Lidická 61, 252 68 Středokluky Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění. Obec Středokluky zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 601/6 v k. ú. Středokluky, obec Středokluky, dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IZ-12-6003065. Jedná se o 16m nového…