Záměr - věcné břemeno na pozemku parc.č. 601/6

publikováno 26. 4. 2022

OBEC STŘEDOKLUKY

Lidická 61, 252 68 Středokluky

Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene
dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

Obec Středokluky zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene na pozemku p.č.

601/6 v k. ú. Středokluky, obec Středokluky,

dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IZ-12-6003065.

Jedná se o 16m nového kabelového vedení NN. Věcné břemeno bude zřízeno na základě smlouvy o smlouvě budoucí ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Podrobnosti viz www.stredokluky.cz

 

Ve Středoklukách dne 26.4.2022                                                      Jaroslav Paznocht