Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci III/00710 - Lichoceves

publikováno 28. 3. 2023
Autor: Městský úřad Černošice – Odbor stavební úřad  – odd. dopravy a správy komunikací
Typ: Oznámení veřejnou vyhláškou
Druh: Opatření obecné povahy č. 59/2023
Dotčené k.ú.: Středokluky
Datum oznámení: 28.3.2023