Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Obecní úřad

Zápis z jednání OZ 8.4. 2015

Autor: Jaroslav Paznocht | 23.5.2015 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z jednání OZ 8.4. 2015

Program: Žádost o dotaci z fondů Středočeského kraje pro SDH Středokluky. Věcná břemena – způsob stanovení ceny. Žádost pana Melíška o souhlas s využitím pozemků. Bezplatný převod pozemku č. 270/23 od ÚZSVM Hodnocení nabídek zájemců o pronájem […]

Pravidelná údržba systému na Letišti Praha

Autor: Jaroslav Paznocht | 15.5.2015 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pravidelná údržba systému na Letišti Praha

Ve dnech od 4.6. do 8.6. 2015, vždy od 6:00 do 21:00 hodin bude probíhat oprava hlavní dráhy (RWY 06/24), která bude výrazně kratší než v minulých letech. Přistání letadel bude probíhat převážně ve směru Praha Řepy […]

Nový kontejner na bioodpad

Autor: Jaroslav Paznocht | 11.5.2015 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nový kontejner na bioodpad

Na dvoře obecního úřadu je stabilně přistaven kontejner na biologický rozložitelný odpad rostlinného původu. Přístupný je vždy v Pondělí 8:00 – 18:00 Úterý 8:00 – 14:00 Středa 8:00 – 17:00 Čtvrtek 8:00 […]

Sběr kamení v nově vznikajícím parku

Autor: litea | 8.5.2015 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sběr kamení v nově vznikajícím parku

Vážení spoluobčané, zvu Vás na první brigádu spojenou s opékáním buřtů a diskuzí o rozvoji území. Starosta

VRÁCENÍ NÁDOB NA BIOODPAD

Autor: Jaroslav Paznocht | 29.4.2015 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VRÁCENÍ NÁDOB NA BIOODPAD

Důrazně žádáme všechny vlastníky nemovitostí, kteří mají z minulých let zapůjčenu NÁDOBU NA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD a prozatím neuhradili za tuto službu pro letošní rok stanovenou částku: 400,- Kč za 120 l. 800,- […]

Interní směrnice č.1/2015 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Autor: Jaroslav Paznocht | 5.4.2015 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Interní směrnice č.1/2015 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Pravidla likvidace bioodpadu v roce 2015

Autor: Jaroslav Paznocht | 2.4.2015 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pravidla likvidace bioodpadu v roce 2015

Občané jsou od 1. 1. 2015 povinni třídit biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) rostlinného původu, mají povinnost jej tedy ukládat na místo k tomu určené, nikoli do nádoby na komunální odpad. K likvidaci bioodpadu můžete využít […]

Rozhodnutí stavebního úřadu

Autor: litea | 16.2.2015 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozhodnutí stavebního úřadu

Autor: Stavební úřad Hostivice Typ: Rozhodnutí Druh: Územní rozhodnutí o umístění stavby Název: „Nové Středokluky – kVN, TS, přestavba NN + přeložka telekomunikačních kabelů“ Dotčené pozemky: p. č. 175 Žadatel: ČEZ, […]

Zápisy obecního zastupitelstva 2008 – 2015

Autor: Jaroslav Paznocht | 23.1.2015 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápisy obecního zastupitelstva 2008 – 2015

Starší zápisy jednání zastupitelstva naleznete zde.

Ceny vodného a stočného pro rok 2015

Autor: Jaroslav Paznocht | 8.1.2015 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ceny vodného a stočného pro rok 2015

Ceny vodného a stočného pro rok 2015.