Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Obecní úřad

VRÁCENÍ NÁDOB NA BIOODPAD

Autor: Jaroslav Paznocht | 29.4.2015 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VRÁCENÍ NÁDOB NA BIOODPAD

Důrazně žádáme všechny vlastníky nemovitostí, kteří mají z minulých let zapůjčenu NÁDOBU NA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD a prozatím neuhradili za tuto službu pro letošní rok stanovenou částku: 400,- Kč za 120 l. 800,- Kč za 240 l. aby tak učinili nebo NÁDOBU VRÁTILI zpět obci, v obou případech DO KONCE KVĚTNA 2015.   K uložení tohoto druhu odpadu je možné […]

Interní směrnice č.1/2015 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Autor: Jaroslav Paznocht | 5.4.2015 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Interní směrnice č.1/2015 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Pravidla likvidace bioodpadu v roce 2015

Autor: Jaroslav Paznocht | 2.4.2015 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pravidla likvidace bioodpadu v roce 2015

Občané jsou od 1. 1. 2015 povinni třídit biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) rostlinného původu, mají povinnost jej tedy ukládat na místo k tomu určené, nikoli do nádoby na komunální odpad. K likvidaci bioodpadu můžete využít tři metody: KOMPOSTOVÁNÍ NA VLASTNÍM POZEMKU dle běžných pravidel kompostování, obec se nestává původcem odpadu, VYUŽITÍ SPECIÁLNÍHO KONTEJNERU, který bude zdarma přístupný od dubna na dvoře obecního úřadu […]

Rozhodnutí stavebního úřadu

Autor: litea | 16.2.2015 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozhodnutí stavebního úřadu

Autor: Stavební úřad Hostivice Typ: Rozhodnutí Druh: Územní rozhodnutí o umístění stavby Název: „Nové Středokluky – kVN, TS, přestavba NN + přeložka telekomunikačních kabelů“ Dotčené pozemky: p. č. 175 Žadatel: ČEZ, a.s. Datum oznámení: Možnost vznést připomínky: do 15 dnů ode dne jeho oznámení

Zápisy obecního zastupitelstva 2008 – 2015

Autor: Jaroslav Paznocht | 23.1.2015 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápisy obecního zastupitelstva 2008 – 2015

Starší zápisy jednání zastupitelstva naleznete zde.

Ceny vodného a stočného pro rok 2015

Autor: Jaroslav Paznocht | 8.1.2015 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ceny vodného a stočného pro rok 2015

Ceny vodného a stočného pro rok 2015.

Poplatky za komunální odpad pro rok 2015

Autor: Jaroslav Paznocht | 12.12.2014 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poplatky za komunální odpad pro rok 2015

Výše poplatku činí: 500,- Kč za osobu s trvalým pobytem v obci, 500,- Kč za stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek je třeba uhradit do 31. 1. 2015, do tohoto termínu provádí svozová firma odvoz komunálního odpadu na loňské známky.   Nabízíme občanům možnost úhrady poplatků za odpady BANKOVNÍM PŘEVODEM:   Částku […]

Zrušené vyhlášky

Autor: Jaroslav Paznocht | 2.6.2014 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zrušené vyhlášky

Vyhláška č.2/1999 Vyhláška č.3/1999 Vyhláška č.6/1999

Chráněno: Pracovní jednání zastupitelstva srpen 2015

Autor: Jaroslav Paznocht | 31.7.2010 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Chráněno: Pracovní jednání zastupitelstva srpen 2015

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Vyhláška č.3/2001, č.4/2001, č.2/2004, č.2/2006, dodatek k vyhlášce 3/2001

Autor: Jaroslav Paznocht | 2.6.2008 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyhláška č.3/2001, č.4/2001, č.2/2004, č.2/2006, dodatek k vyhlášce 3/2001

Vyhláška č.3/2001 – Obecně závazná vyhláška obce Středokluky, která stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Vyhláška č.4/2001 – Obecně závazná vyhláška obce Středokluky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Vyhláška č.2/2004- Obecně závazná vyhláška obce Středokluky o  místním poplatku za provoz […]