Kněževák 2-2015

publikováno 4. 8. 2015

Ve čtvrtletníku sousední obce Kněževes je mnoho informací, které mohou zaujmout i naše občany, včetně rozhovoru s naším panem starostou.