Zápis jednání OZ 16. 6. 2015

publikováno 26. 6. 2015

[vc_row][vc_column width=“1/1″][vc_column_text]

Program:

1) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Středokluky

2) Stanovení výše úplaty za vzdělání dětí v mateřské škole

3) Rekonstrukce elektroinstalace a interiéru v budově ZŠ Školská – výsledky výběrového řízení

4) Projekt rozšíření MŠ – výsledky výběrového řízení

5) Dar TJ Sokol Středokluky a SDH Středokluky na pořízení praporů

6) Prodej části pozemku p. č. 158/14 v lokalitě Nad Běloky (pod trafostanicí) společnosti ČEZ

7) Monitoring kanalizace – výsledky, dodatek ke smlouvě

8) Osvětlení Nové Středokluky – zakázka

9) Prodej pozemků pod bytovými domy, Lidická

10) Veřejná zakázka: zpracování projektové dokumentace na intenzifikaci ČOV

11) Veřejná zakázka: dodavatel projektů chodníků v obci

12) Diskuze[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/1″][vc_column_text]

Seznam usnesení

Usnesení č. 22/15: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Středokluky za období roku 2014 předloženou 4. 2. 2015 a zároveň souhlasí s převedením přebytku ve výši 1.548,80 Kč do rezervního fondu.

Usnesení č. 23/15: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s návrhem komise o výběru zhotovitele zakázky Stavební práce ZŠ Středokluky – rekonstrukce elektro-rozvodů vybrat jako zhotovitele stavby firmu Stano Praha a.s. Zároveň pověřuje starostu k podpisu Smlouvy.

Usnesení č. 24/15: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s návrhem komise o výběru zhotovitele zakázky Rekonstrukce prostor pro MŠ Středokluky – projektová dokumentace vybrat jako projektanta firmu Rybář stavební s.r.o. ve výši 354.530 Kč vč. DPH. Zároveň pověřuje starostu k podpisu Smlouvy.

Usnesení č. 25/15: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s darem pro TJ Sokol Středokluky v celkové výši 30.508,- Kč a daru SDH Středokluky v celkové výši 30.508,- Kč na pořízení praporů.

Usnesení č. 26/15: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s prodejem části pozemku za cenu, která byla stanovena ve smlouvě IE-12 – 6000908/TS ze dne 21. 10. 2014.

Usnesení č. 27/15: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí se schválením dodatku na monitoring a čištění neprůchodných částí kanalizace na chybějící nedokončené potrubí. Zároveň pověřuje starostu k jeho podpisu.

Usnesení č. 28/15: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s vyhlášením zakázky na monitoring a čištění dešťové kanalizace.

Usnesení č. 29/15: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky na realizaci veřejného osvětlení v Nových Středoklukách.

Usnesení č. 30/15: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s prodejem pozemků
p. č. 250, 251, 252/1, 253/1 v k. ú. Středokluky, ulice Lidická (pod bytovkami) majitelům bytů na pozemcích stojících za cenu 600,- Kč/m2 za předpokladu zdůvodnění prodeje za sníženou cenu.

Usnesení č. 31/15: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí se zadáním veřejné zakázky na dotační poradenství pro realizaci žádosti výzvy OPŽP na intenzifikaci ČOV.

Usnesení č. 32/15: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí se zadáním veřejné zakázky na dotační poradenství při realizaci žádosti výzvy OP Zaměstnanost na rekonstrukci prostor Mateřské školy.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]