Zápis z jednání ZO ze dne 15. 12. 2021

publikováno 22. 12. 2021

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

 1. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí (Paznocht)
 2. Koncesní smlouva na provozování vodovodu a kanalizace (Paznocht)
 3. Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 1/2021, o místním poplatky za obecní systém odpadového hospodářství.
 4. Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
 5. Platby poplatků v roce 2022 (Paznocht)
 6. Zimní dotační program (Paznocht)
 7. VZ Energie na roky 2022-23 (Paznocht)
 8. Akcie Vodárny Kladno – Mělník (Paznocht)
 9. Smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti (Středočeský kraj)
 10. Rozpočet Mateřské školy Středokluky, p.o na rok 2022+ Střednědobý výhled rozpočtu (Paznocht)
 11. Rozpočet Základní školy Středokluky, p.o na rok 2022+ Střednědobý výhled rozpočtu (Paznocht)
 12. Rozpočet na rok 2022 (Paznocht)
 13. Rozpočtové opatření (Paznocht)
 14. Diskuse

Usnesení a přílohy:

Usnesení č.21/ZO/88: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Smlouvu o provozování vodovodu, kanalizace a ČOV mezi obcemi Středokluk a Běloky na jedné straně a 1. Vodohospodářskou společností s.r.o. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/89: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Středokluky č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/90: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Středokluky č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/91: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Zimní dotační výzvu pro rok 2022 s celkovou alokací prostředků ve výši 250 tisíc Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/92: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ 2021-19 Plyn pro roky 2022-23. Zároveň jmenuje komisi ve složení RNDr. Ladislav Kuchař PhD., Ing. Jan Petrů, Ing. Vítězslav Chvoj náhradník Tomáš Maršál a pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí výběrové komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20/ZO/93: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ 2021-20 Elektřina pro roky 2022-23. Zároveň jmenuje komisi ve složení RNDr. Ladislav Kuchař PhD., Ing. Jan Petrů, Ing. Vítězslav Chvoj náhradník Tomáš Maršál a pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí výběrové komise.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/94: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje nákup akcí Vodáren Kladno – Mělník, a.s. v počtu 25 Ks v ceně 366 Kč za kus. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/95: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Smlouvu o zajišťování a financování dopravní obslužnosti a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/96.: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočet Mateřské školy Středokluky, p.o. na rok 2022. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/97: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Středokluky, p.o. na rok 2022-24. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/98: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závazný ukazatel příspěvku Mateřské škole Středokluky, p.o. na rok 2022 ve výši 600 000. Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/99: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočet Základní školy Středokluky, p.o. na rok 2022 po úpravě dle závazného ukazatele rozpočtu obce na rok 2022.

Hlasování: Pro: 5        Proti: 0            Zdrželi se: 1- Kuchař

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/100: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základná školy Středokluky, p.o. na rok 2022-24 po úpravě dle závazného ukazatele rozpočtu obce na rok 2022.

Hlasování: Pro: 5        Proti: 0                        Zdrželi se: 1- Kuchař

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 21/ZO/101: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závazný ukazatel příspěvku Základní škole Středokluky, p.o. na rok 2022 ve výši 1.500 000 Kč.

Hlasování: Pro: 5         Proti: 0            Zdrželi se: 1- Kuchař

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/102: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočet obce Středokluky na rok 2022 s výdaji ve výši 31 706 200,-.  a příjmy ve výši 34 101 285,33,- Kč. Přebytek rozpočtu bude využit ke krytí nepředpokládaných výdajů. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.21/ZO/103: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2021, které zvyšuje příjmy o 1 880 000 Kč.

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Přílohy