Zápis z jednání ZO 19. 12. 2018

publikováno 27. 12. 2018

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

 1. Průběh rekonstrukce zahrady mateřské školy (Paznocht)
 2. Vyúčtování opravy ulice Lidické (Paznocht)
 3. Průběh výstavby chodníků v Nových Středoklukách (Paznocht)
 4. ZŠ – Rozpočet na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021 (Paznocht)
 5. MŠ – Rozpočet na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021 (Paznocht)
 6. Oznámení o stanovení vodného a stočného na rok 2019 (Paznocht)
 7. Pravidla dotací spolkům (Paznocht)
 8. Jednací řád Zastupitelstva, komise, osadní výbory (Kuchař)
 9. Rozpočtové opatření č. 10/2018 (Paznocht)
 10. Rozpočet na rok 2019 (Paznocht)
 11. Diskuze

Usnesení a přílohy:

USNESENÍ Č. 89/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností OK Garden s.r.o., který zvyšuje náklady stavby o 674 173,05 Kč bez DPH a snižuje o 283 088,77 Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.90/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje proplacení 142 213,72 Kč vč. DPH firmě Perrat, s.r.o. za havarijní opravu v ulici Lidické na základě výjimky ze Směrnice o zadávání VZMR. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.91/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje proplacení první faktury firmě Porr, a.s. v hodnotě 427 349,23 Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.92/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočet Mateřské školy Středokluky p.o. na rok 2019. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.93/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Středokluky p.o. na rok 2019-2021. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.94/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočet Základní školy Středokluky p.o. na rok 2019. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.95/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Středokluky p.o. na rok 2019-2021. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.96/18: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí zvýšení vodného a stanovení stočného pro rok 2019. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.97/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Pravidla pro dotace spolkům na roky 2019-2022. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.98/18: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí zveřejnění návrhů jednacích řádů. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.99/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2018, které stanovuje výši příjmů 23 427 348,- a výši výdajů na 36 416 357,- Kč. Zároveň pověřuje starostu k provedení rozpočtových opatření, které snižují výdaje i příjmy ke konci roku. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.100/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočet na rok 2019, který stanovuje výši příjmů 45 709 100 Kč a výši výdajů 59 829 743 Kč. Vzniklý schodek bude hrazen přebytkem z minulých let a případně překlenovacím úvěrem. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.