Kalendář akcí

Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

Jednání zastupitelstva obce

19. 12. 2018 od 18:00 - 20:30

Návrh programu (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání), body mohou být přidávány do 11. 12. 2018:

 1. Průběh rekonstrukce zahrady mateřské školy (Paznocht)
 2. Vyúčtování opravy ulice Lidické (Paznocht)
 3. Průběh výstavby chodníků v Nových Středoklukách (Paznocht)
 4. ZŠ – Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021 (Paznocht)
 5. MŠ – Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021 (Paznocht)
 6. Oznámení o stanovení vodného a stočného na rok 2019 (Paznocht)
 7. Pravidla dotací spolkům (Paznocht)
 8. Jednací řád Zastupitelstva, komise, osadní výbory (Kuchař)
 9. Rozpočtové opatření 10/2018 (Paznocht)
 10. Rozpočet na rok 2019 (Paznocht)
 11. Diskuze

Podklady k jednání budou postupně přidávány.

Ad. 1

Rekonstrukce zahrady mateřské školy je stále zpožděná. Do konce roku budou instalovány všechny hrací prvky a zeleň. Na jaro roku 2019 zbývá osázení trávníků, instalace střech a klempířských prvků. V příštím roce budou také instalovány nová vjezdová vrata.

Během rekonstrukce byla vydlážděna znatelně větší plocha, než byla původně plánována (vzhledem ke zbourání skladů), dále byla zvolena jiná forma opravy skladu a krovů atd. Díky tomu vícenáklady vystoupaly na 581 522, 23 Kč bez DPH, zároveň bylo ušetřeno na rekonstrukci budov 283 088,77 Kč. Obec obdrží dotaci na tuto akci ve výši 1116 tisíc Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova.

Fotogalerie zde: https://www.stredokluky.cz/galerie/2016-13-5/

Ad. 2

Oprava Lidické ulice byla provedena kvalitně a byla dokončena 13. prosince vyasfaltováním, které provedl Středočeský kraj. Za obec akci provedla společnost Perrat, s.r.o. za celkově 142 213,72 Kč včetně DPH.

Ad. 3

Během akce v Nových Středoklukách byly dokončeny všechny vjezdy. Celková fakturovaná částka je 427 349,23 Kč bez DPH. Dále byly uloženy chráničky a patky na veřejné osvětlení vnější obrubníky a vnitřní v okolí přejezdu.

Dělníci dokončí veškeré chodníky a veřejné osvětlení po 7. lednu (dle počasí). Práce v kolejišti budou dokončeny do konce května 2019 (termín železniční výluky byl dráhou stanoven na 21.-22.5.2019).

Ad. 4

Starosta neobdržel žádné připomínky oproti dřívějším návrhům a rozpočet je připraven ke schválení.

Ad. 5

Starosta neobdržel žádné připomínky oproti dřívějším návrhům a rozpočet je připraven ke schválení.

Ad. 6

Provozovatel kanalizace a vodovodu firma Petr Kožený, s.r.o. oznámila, že vodné bude na základě navýšení částky dodavatelem vody, firmou Středočeské vodárny a.s., navýšeny o 8 %, tedy o 4 Kč na 53 Kč/m3 vč. DPH Stočné zůstane stejné 37 Kč/m3 vč. DPH.

Ad. 7

Stávající Pravidla pro dotace spolkům byla termínována na období let 2016-2018. Pravidla byla přijata dobře a spolky si na ně zvykly, proto starosta navrhl pouze drobné úpravy a prodloužení jejich platnosti. Návrh nových pravidel zde: Pravidla udělování dotací obce Středokluky verze 1.1

Ad. 8

Místostarosta Kuchař připravil návrh Jednacího řádu Zastupitelstva obce Středokluky. Návrh řádu bude vyvěšen na webu obce k připomínkám občanů.

Zároveň starosta oznámí, jak bylo již dříve předesláno, že navrhuje zřízení osadních výborů pro Černovičky a Nové Středokluky. Členové výborů budou voleni občany dané místní části. Osadní výbory budou partnery zastupitelstvu při komunikaci s občany i přípravě akcí týkajících se těchto místních částí. Jednací řády komisí a výborů budou schvalovány s Jednacím řádem Zastupitelstva. Volby by měly proběhnout do konce března.

Ad. 9

Starosta představí rozpočtové opatření č. 10/2018. Dochází ke změnám v rámci jednotlivých paragrafů. Zároveň žádá o svolení snížit výdaje dle skutečného stavu.

Ad. 10

Starosta představí změny návrh rozpočtu na rok 2019, které byly připomínány. Dojde k navržení navýšení příjmů o dotaci na zahradu MŠ. Dále navýšení zasmluvněných výdajů, které nebudou realizovány do konce roku.

Diskuze

Starosta upozorní na nově umístěný kontejner na jedlé oleje ve Školské ulici.

 

Podrobnosti

Datum:
19. 12. 2018
Čas:
18:00 - 20:30
Rubrika Akce:
Štítky Akce:
,

Pořadatel

Obec Středokluky
Email
obec@stredokluky.cz
View Pořadatel Website

Místo konání

Obecní servis
Kladenská 117
Středokluky, Středočeský 25268 Česká republika
+ Google Mapa
View Místo konání Website