Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 25.9.2017

publikováno 5. 10. 2017

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

 1. Složení slibu nového zastupitele
 2. Jmenování nového člena školní rady
 3. 2016-8 Rekonstrukce pomníků obětem světových válek (Dodatek ke smlouvě)
 4. 2016-2 Rekonstrukce ZŠ Středokluky (Dodatek ke smlouvě)
 5. 2017-5 a 2016-7 Projekce komunikací Ovčín a Pod Sedličkami (dodatky ke smlouvě)
 6. VŘ: Projekce cyklostezka k rybníku
 7. Rozpočtové opatření
 8. Zařazení Jednotky dobrovolných hasičů Středokluky do JPO-III
 9. Prodej hasičské cisterny (RTO)
 10. Pokračování přípravy územního plánu
 11. Diskuze

Usnesení:

Usnesení č. 52/17: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje do školské rady ZŠ Středokluky p. Jaroslava Paznochta.

Usnesení č. 53/17: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 1. 2017 uzavřené s Dipl. technikem Bohdanem Hlavatým IČ: 728 36 482, kterým se navyšuje cena realizace o 152 810,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 54/17: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 6. 2017 uzavřené se společností DOMISTAV CZ a.s. IČ: 274 81 107, kterým se navyšuje cena realizace o 130 305,23 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 55/17: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 8. 2017 uzavřené se společností Road M.A.A.T., s.r.o. IČ: 043 26 083, kterým se navyšuje cena realizace o 12 000,- Kč vč. DPH a rozvolňuje platební podmínky.

Usnesení č. 56/17: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 11. 2016 uzavřené se společností Atelier M.A.A.T., s.r.o. IČ: 281 45 968, kterým se navyšuje cena realizace o 14 520,- Kč vč. DPH a rozvolňuje platební podmínky.

Usnesení č. 57/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VŘ: Cyklostezka k rybníku Pod Panskou – projektová dokumentace. Zároveň pověřuje výběrovou komisi ve složení Ing. Jan Červenka, Ing. Vítězslav Chvoj a Ing. Petr Melíšek, náhradník Miloslav Kozel. Dále pověřuje starostu k podpisu smlouvy na základě rozhodnutí výběrové komise.

Usnesení č. 58/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017, které zvyšuje výdaje o 275 000,- Kč na 26 866 841,64 Kč. Příjmy zůstávají stejné.

Usnesení č. 59/17: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k rozpočtovým opatřením, které snižují výdaje.

Usnesení č. 60/17: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí se zařazením Jednotky SDH Středokluky do kategorie JPO/III.

Usnesení č. 61/17: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s prodejem vozidla Škoda 706 RTH CAS 25, SPZ BKA0737.

Usnesení č. 62/17: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 011/2010/ÚP ze dne 17. 1. 2017 uzavřené s Ing. arch. Lubomírem Meinerem, kterým se navyšuje cena realizace územního plánu o 284 750,- Kč bez DPH.