Zápis z jednání Zastupitelstva obce dne 29. 6. 2017

publikováno 7. 7. 2017

Podklady pro jednání:

Dostupné: ZDE

Program:

Usensení:

Usnesení č. 28/17: Zastupitelstvo obce Středokluky potvrzuje vítěze veřejné zakázky 2016-2 B Nástavba základní školy v obci Středokluky – Realizace dle rozhodnutí komise – firmu Domistav CZ, a.s. s částkou 3 501 796 Kč včetně DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 29/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Středokluky za rok 2016. Přebytek minulého roku bude použit k uhrazení nedoplatku za energie. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 30/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje koupi pozemku p.č. 598/10 v k.ú. Středokluky za cenu 400 Kč/m2USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 31/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje nákup pozemku p. č. 195/2 v k. ú. Středokluky za cenu 400 Kč/m2.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 32/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje platbu Integrované střední škole Stanislava Kubra ve výši 17 861,23 Kč.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 33/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření smlouvy s Integrovanou střední školou Stanislava Kubra na zajištění stravování pro ZŠ Středokluky a MŠ Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 34/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Pravidla pro vydávání obecního periodika Středoklucká Střela.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 35/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Letní dotační program na rok 2017 s celkovou alokací prostředků 150 tis. Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 36/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje interní směrnici č. 1/2017 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 37/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje záměr rekonstrukce ulice Pod Sedličkami a VŘ: Projekce rekonstrukce ulice Pod Sedličkami, zároveň jmenuje komisi ve složení: Ing. Petr Melíšek, Ing. Jan Červenka, Miloslav Kozel náhradník RNDr. Lenka Duchajová DiS. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 38/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VŘ: Úpravy pomníku padlých a prostranství před budovou Obecního Úřadu. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 39/17: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k přípravě Dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcí Běloky.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.