Mimořádný zápis do Mateřské školy Středokluky, p.o.

publikováno 6. 1. 2017

Mateřská škola Středokluky, p. o.,
Starý vrch 102, Středokluky

vyhlašuje

MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání

Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je stanoven na den:

Čtvrtek 26. 01. 2017 v době od 15:00 do 17:00 hodin.

Rodič (zákonný zástupce) se osobně dostaví do MŠ Středokluky, p. o., Starý vrch 102, Středokluky. Přijímací řízení proběhne v kanceláři ředitelky mateřské školy v zadním vchodě (vstup spodní brankou).

Do mateřské školy se přijímají děti ve věku zpravidla od tří do šesti let podle předem stanovených kritérií ředitelkou MŠ.

Rodiče (zákonní zástupci), kteří přijdou s dětmi k zápisu, s sebou přinesou:

  • občanský průkaz,
  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
  • rodný list dítěte,
  • cizinci předloží potvrzení o povolení k trvalému pobytu na dobu delší než 90 dnů,
  • žádost o přijetí dítěte musí být podepsána oběma zákonnými zástupci (otec i matka),
  • žádost o přijetí dítěte musí být potvrzena lékařem.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou rodiče vyzvednout v MŠ

nebo stáhnout ZDE.

Pokud se rodiče nemohou z vážných důvodů dostavit k zápisu ve stanoveném termínu,

je možné přijetí dítěte domluvit v nejbližším možném termínu přímo s ředitelkou MŠ.

Mgr. Bc. Veronika Drimlová

Ředitelka školy