Zápis z jednání ZO ze dne 6.9.2023

publikováno 15. 9. 2023

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

 1. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí.
 2. Letní dotace spolkům (Paznocht)
 3. Oprava ul. Lidická (Šeda, Petrů)
 4. Dopravní studie (Strategie/vize komunikací) – navýšení ceny (Šeda, Petrů) – nyní bezpředmětné.
 5. Strategie rozvoje ZŠ (Paznocht, Kuchař) – nyní bezpředmětné.
 6. Problematika toulavých Koček (Paznocht)
 7. Rekonstrukce ZŠ – navýšení rozpočtů (Paznocht)
 8. Závazný ukazatel ZŠ (Paznocht) – bude řešeno po konci čtvrtletí.
 9. Kubrova škola (Paznocht)
 10. Centra obce Středokluky (Paznocht)
 11. Dodatek ke smlouvě IDSK (Paznocht)
 12. Věcné břemeno Černovičky (Paznocht)
 13. Věcné břemeno Běloky (Paznocht)
 14. Rozpočtové opatření
 15. Diskuse

 

Usnesení a přílohy:

Usnesení č.23/ZO/67: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení Letních dotací 2023 na 200 tisíc Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/68: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozdělení Letních dotací 2023 dle přílohy. Zastupitelstvo obce podmiňuje vyplacení dotace Základní organizaci včelařů o doplnění formálních náležitostí žádosti a upřesnění požadavků. Pověřuje starostu k rozhodnutí o rozdělení prostředků na základě tohoto doplnění. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/69: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na realizaci nového asfaltového povrchu a související práce na parkovišti v dolní části Lidické ulice firmě Údržba komunikací, s.r.o. IČ:08955131 do výše 800 000 Kč bez DPH. Cena bude stanovena dle skutečného provedení prací. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/70: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje kastrační program pro toulavé kočky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/71: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení limitu stanoveného usnesením 23/ZO/64 firmě Techlines, s.r.o. o 40 000 Kč bez DPH na vícepráce a 50 000 Kč bez DPH na hardware Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/72: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na stavební práce v Základní škole Středokluky firmě Jan Kasík, IČ: 87785625 do výše 500 000 Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/73: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na elektrikářské práce v Základní škole Středokluky firmě Miroslav Jandovský, IČ: 43157157 do výše 400 000 Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/74: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na instalatérské práce v Základní škole Středokluky firmě Miroslav Hlusička, IČ: 67920896 do výše 280 000 Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/75: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 firmě AV MEDIA SYSTEMS, a.s., IČ: 48108375 do výše 250 000Kč bez DPH. Hlasování: Pro: 7       Proti: 0            Zdrželi se: 2 – Třísková, Svobodová USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/76: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na podlahářské práce v Základní škole Středokluky firmě Interiéry H+H s.r.o., IČ: 04318056 do výše 400 000 Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/77: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na dodávku svítidel do Základní školy Středokluky firmě TRILUX Česká republika s.r.o., IČ: 26161591 do výše 800 000 Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/78: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na akustické stropy v Základní škole Středokluky firmě Noitami akustika s.r.o., IČ: 01836790 do výše 500 000 Kč bez DPH. Hlasování: Pro: 8       Proti: 0            Zdrželi se: 1 – Třísková USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/79: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí harmonogram převodu areálu Střední školy Stanislava Kubra. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/80: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zadání projektu realizace Center obce Středokluky část A společnosti majo architekti, s.r.o.

Hlasování: Pro: 2 – Paznocht, Petrů   Proti: 2 – Vilím, Svobodová            Zdrželi se: 5 – Šeda, Rückl, Fröhde, Kuchař, Třísková USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/81: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zadání projektu realizace Center obce Středokluky části B společnosti majo architekti, s.r.o.

Hlasování: Pro: 5 – Paznocht, Fröhde, Šeda, Kuchař, Petrů             Proti: 2 – Svobodová, Vilím Zdrželi se: 2 – Třísková, Rückl USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/82: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zadání projektu realizace Center obce Středokluky části C společnosti majo architekti, s.r.o. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/83: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Dodatek ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti pro rok 2023. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/84: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-6033292. Cena je stanovena na 65.500 Kč USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/85: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-6028427 Běloky č. parc. 15/1 KNN. Cena za běžný metr je min 400Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/86: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č.7, které zvyšuje výdaje o 4 464 463,88 Kč a příjmy o 1 525 486,65 Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO