Zápis z jednání ZO ze dne 24.5.2023

publikováno 31. 5. 2023

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

  1. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí.
  2. Osadní výbory (Paznocht)
  3. Státní pozemky (Paznocht)
  4. VZ: Mobiliář (Petrů)
  5. VZ: Ovčín rekonstrukce silnice (Paznocht)
  6. VZ: Kotelna ZŠ (Petrů)
  7. VZ: Hasičský vozík (Šeda)
  8. Stavební práce ZŠ (Paznocht, Kuchař)
  9. Diskuse

Usnesení a přílohy:

Usnesení č.23/ZO/50: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje členy Osadního výboru Nové Středokluky Ondřeje Bajara, Tomáše Červinku a Romana Pištěka. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/51: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí jednání mezi obcí a ÚZSVM o převodu pozemků ve vlastnictví České republiky na katastru obce Středokluky ve prospěch obce Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/52: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zadání veřejné zakázky Nákup obecního mobiliáře 2023. Jmenuje komisi ve složení Ing. Jan Petrů, Ing. et Mgr. Barbora Fröhde, Martin Šeda, náhradník Pavel Rückl. A zároveň pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí výběrové komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/53: Zastupitelstvo obce Středokluky se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění (Přívěsného vozíku na hašení) a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/54: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zadání veřejné zakázky Nákup přívěsného vozíku na hašení. Jmenuje komisi ve složení Martin Šeda, Ing. Jan Petrů, Ing. Valdemar Vilím, náhradník RNDr. Ladislav Kuchař PhD. a zároveň pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí výběrové komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/55: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na nákup hasičského vybavení u firmy Duffek s.r.o. na 400 000 Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/56: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí rozhodnutí výběrové komise pro zakázku Stavební úpravy šaten a vstupu ZŠ Středokluky, která vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku společnost Otistav, s.r.o. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/57: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na stavební práce v Základní škole Středokluky firmě David Michálek, IČ: 75364861 do výše 2 000 000 Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/58: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení limitu stanoveného usnesením 23/ZO/37 na novou částku ve výši 2 mil. Kč bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

 

Přílohy