Zápis z jednání ZO ze dne 21.6.2023

publikováno 28. 6. 2023

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

  1. Hudební produkce ve sportovním areálu Koupaliště (doplněno na návrh občana)
  2. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí.
  3. Investice dle plánu obnovy VaK (Paznocht)
  4. Letní dotace spolkům (Paznocht)
  5. VZ: Právní služby (Paznocht)
  6. Průběh projektů (Paznocht)
  7. Rozpočtové opatření (Paznocht)
  8. Diskuse

 

Usnesení a přílohy:

Usnesení č.23/ZO/59: Zastupitelstvo obce Středokluky nabádá starostu důsledněji kontrolovat hlučné činnosti ve Sportovním areálu „Koupaliště“ a důsledně vyžadovat písemné žádosti dle Smlouvy a stanovovat podmínky pořádání akcí včetně informování zasažených občanů. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/60: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výměnu vodoměrů s prošlým cejchem firmou 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o. dle plánu investic do vodohospodářských sítí 2024. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/61: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Letní dotační program 2023 s celkovou alokací prostředků 150 tis. Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/62: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vítěze veřejné zakázky 2023-14 Právní služby na roky 2023-25 Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/63: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání žádosti o cenovou nabídku na vypracování projektu a realizace uložení elektrického vedení v ulici Školské, v ulici Ke Kinu, v okolí rybníčku Ouválka a příjezdu ke statku č.p. 1 společnosti ČEZ Distribuce. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/64: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 realizaci internetového zasíťování objektu č.p. 187 u firmy Techlines, s.r.o. na max. 200 000 bez DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/65: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č.5., které mění výdaje, ale celkové výdaje zůstávají stejné a navyšuje příjmy o 428 100,- Kč.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č.23/ZO/66: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č.6., které zvyšuje výdaje o 23 908,50 Kč a příjmy o 23 908, 509 Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO