Záměr - prodej části pozemku p.č. 54/1

publikováno 26. 4. 2022

OBEC STŘEDOKLUKY

Lidická 61, 252 68 Středokluky

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku
dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

Obec Středokluky zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p.č. 54/1 v k. ú. Středokluky, obec Středokluky.

Jedná se o část pozemku o výměře 51 m², ostatní plocha.

Podrobnosti viz www.stredokluky.cz

 

 

Ve Středoklukách dne 26.4.2022                                                      Jaroslav Paznocht