Záměr zřízení věcného břemene na pozemku p.č.164/2

publikováno 13. 2. 2024

OBEC STŘEDOKLUKY

Lidická 61, 252 68 Středokluky

 

Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene
dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

 

Obec Středokluky zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 164/2 v k. ú. Středokluky, obec Středokluky, dle geometrického plánu č. 1011 – 442/2022.

Obsahem věcného břemene je právo společnosti ČEZ Distribuce, a.s. umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci.

 

Jaroslav Paznocht

starosta obce