Záměr zřízení věcného břemene Černovičky

publikováno 22. 8. 2023

Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene
dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

Obec Středokluky zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene na pozemcích

p.č. 661/1, 817 a 820 v k. ú. Středokluky, obec Středokluky,

dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6033292

Jedná se o 170m2/b kabelového vedení NN a pilíř. Věcné břemeno bude zřízeno na základě smlouvy o smlouvě budoucí ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.