Záměr - věcné břemeno Na Parcelách

publikováno 11. 6. 2024

Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene
dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

Obec Středokluky zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 331/4,  a 866 v k. ú. Středokluky, obec Středokluky.

Obsahem věcného břemene je umístění společností ČEZ Distribuce, a.s. zařízení distribuční soustavy – na pozemku p.č. 331/4 rozpojovacích skříní, přípojkových skříní, kabelového vedení NN a uzemnění. Na pozemku p.č. 866 umístění jednosloupové trafostanice, kruhového uzemnění a kabelového vedení NN.