Záměr – smlouvy o ubytování Školská 106

publikováno 14. 5. 2024

Zveřejnění záměru uzavřít smlouvy o ubytování
dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

 

Obec Středokluky zveřejňuje záměr uzavřít smlouvy o ubytování v

PŘECHODNÝCH UBYTOVACÍCH PROSTORECH

v budově Školská č. p. 106 ve Středoklukách

 

Jedná se o čtyři ubytovací prostory v budově, která přešla ze Středočeského kraje do vlastnictví Obce Středokluky.

Ve vymezených prostorech umožnil původní vlastník dočasné ubytování několika osobám postiženým válkou na Ukrajině. Záměrem obce je uzavřít s nimi smlouvy o ubytování za úplatu.