Záměr - rybník Pod Panskou

publikováno 11. 6. 2024

Zveřejnění záměru pronájmu nemovité věci
dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

 

Obec Středokluky zveřejňuje záměr pronájmu na

RYBNÍK POD PANSKOU

 

Jedná se o pronájem na pozemcích p.č. 585 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1014/1 – vodní plocha/vodní nádrž, pč. 1014/6 – ostatní plocha – zeleň, p.č. 1014/7 – ostatní plocha – zeleň a technického zařízení tohoto rybníka na částech pozemků p.č 1014/5 ostatní plocha, zeleň p.č. 1011 – vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené.